Toimintamallit & pilotit

TAPAHTUMIEN KEHITTÄMISPILOTIT

Tapahtumien Hubi -hanke etsii ideoita kokeiluille, joilla ratkaistaan kustannustehokkaasti  tapahtumatoimialan haasteita. Pyydämme pohjoispohjalaisia vakiintuneiden kulttuuritapahtumien järjestäjiä esittämään tarjouksia tapahtumatoimialan kehittämiseksi kolme kertaa hankkeen aikana. Pilotit toteutetaan ostopalveluina, ja niiden tulee edistää kulttuurisponsorointia, uusia tuotanto- ja rahoitusmalleja tai tapahtumamarkkinointia.

Tarjouksen jättäjältä vaaditaan pilottisuunnitelma, jossa kuvataan pilotin toteutus ja vastataan mahdollisimman hyvin alla esitettyihin pilottikriteereihin. Lisäksi pyydetään selvitystä toiminnasta tapahtumatoimialalla ja yhteistyökumppaneiden esittely. Tarjouksen jättäjä voi olla yhdistys tai yritys, joka toimii tapahtuma-alalla Pohjois-Pohjanmaalla.

Tapahtumien Hubi -hankkeella on käytettävissään tapahtumapilotteihin yhteensä 45 000 euroa vuosina 2017–18. Ensimmäisessä haussa päätettiin toteuttaa viisi pilottia, samoin toisessa haussa, ja kolmanteen hakuun keväälle 2018 jäi vielä 10 000 euron verran pilottirahoitusta.

Pilottihaku on julkinen, samoin sen tulokset ovat julkisia. Pilottia toteuttavalta toimijalta vaaditaan sitoutumista pilotin vaikuttavuuden mittaamiseen sekä tulosten raportointia pilotin toteuttamisen jälkeen. Pilottitoimijan tulee myös liittää Tapahtumien Hubi -hankkeeseen liittyvät logot asianmukaisesti pilotin viestintä- ja markkinointimateriaaleihin. Vastuista ja velvoitteista allekirjoitetaan hankintasopimus toteuttajan ja tilaajan (BusinessOulun Tapahtumien Hubi -hankkeen) välillä.

PILOTTIKRITEERIT:

  1. Pilotin tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten tulee liittyä alueellisesti merkittävien ja vakiintuneiden kulttuuritapahtumien kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaalla
  2. Pilotti liittyy joko taiteelliseen tai tuotannolliseen työskentelyyn, tai markkinointiin ja viestintään, jolla tehostetaan kulttuuritapahtumien näkyvyyttä
  3. Pilotin toteuttajalla on vähintään yksi tai useampia yhteistyökumppaneita, jotka hyötyvät pilottitoimenpiteistä (yritys tai muu organisaatio)
  4. Pilotin avulla testataan uudenlaista yhteistyön muotoa tai tekemisen tapaa
  5. Pilotti toteutetaan kustannustehokkaasti realistisessa aikataulussa
  6. Pilotti tehostaa organisaation toimintaa tai sisältää lupauksen piristyvästä liiketoiminnasta

Pilotti-ideoiden arviointiraati koostuu hankehenkilöstöstä, joka pisteyttää tarjoukset kriteerikohtaisesti asteikolla 1-3. Mitä paremmin tarjouspyyntö täyttää pilottikriteereitä, sitä enemmän se saa pisteitä. Tapahtumien Hubi -hanke pidättää oikeuden olla toteuttamatta pilotteja tarjouspyyntöjen perusteella, jos pilottikriteerit eivät täyty vaaditulla tavalla.

Kuulumisia

19.12.2018
Pohjois-Pohjanmaan kulttuuritapahtumat ovat tiivistäneet yhteistyötään vuodesta 2016 lähtien Tapahtumien Hubi…
14.12.2018
Tapahtuma-ala on merkittävä työllistäjä ja talouden toimija. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurifestivaalien työllistävät…
29.06.2018
Tapahtumien Hubi -hankkeen kolmas ja viimeinen pilottikierros houkutti ideoita markkinointiyhteistyöstä…