Tapahtumatutkimukset

Tapahtumien Hubi -hankkeen aikana tutkittiin alueen tapahtumatoimialaa kahdella Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun toteuttamalla tutkimuksella.

Pro gradu -tutkija Mikko Rytkönen selvitti laajalla taloustutkimuksellaan, millaisia vaikutuksia alueemme kulttuuritapahtumilla on Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämälle.

Kulttuurifestivaalien vaikutukset ovat yhteensä n. 21 miljoonaa euroa, joten toimiala on merkittävä Pohjois-Pohjanmaan taloudelle. Julkisen sektorin tuki festivaaleille tuottaa arvonlisäystä 6,66-kertaisesti.

Kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalla

Milla Leinosen pro gradu -tutkimus puolestaan lisäsi asiakasymmärrystä tapahtumien markkinointiin. Hän perehtyi Oulun juhlaviikkojen markkinointiviestintään ja selvitti kohderyhmähaastattelujen avulla, mitkä seikat vetoavat nykyisiin ja potentiaalisiin tapahtumakävijöihin.

Asiakasymmärryksen lisääminen tapahtumien markkinointiviestinnän tueksi: Tapaus Oulun juhlaviikot

Tapahtumat myös toteuttivat lukuisia kävijäkyselytutkimuksia oman toimintansa kehittämiseksi. Tapahtumien hubi -hankkeen aikana yli 20 pohjoispohjalaista kulttuurifestivaalia hyödynsi tapahtumille tarjottuja räätälöityjä kävijäkyselyitä.

Kuulumisia

19.12.2018
Pohjois-Pohjanmaan kulttuuritapahtumat ovat tiivistäneet yhteistyötään vuodesta 2016 lähtien Tapahtumien Hubi…
14.12.2018
Tapahtuma-ala on merkittävä työllistäjä ja talouden toimija. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurifestivaalien työllistävät…
29.06.2018
Tapahtumien Hubi -hankkeen kolmas ja viimeinen pilottikierros houkutti ideoita markkinointiyhteistyöstä…