Uutiset

Kulttuurifestivaaleista yli 20 miljoonan talousvaikutukset Pohjois-Pohjanmaalle

Tapahtuma-ala on merkittävä työllistäjä ja talouden toimija. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurifestivaalien työllistävät vaikutukset ovat 221 henkilötyövuotta ja välittömät ja välilliset vaikutukset yhteensä 20,82 miljoonaa euroa. Luvut selviävät Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan julkisen sektorin antama suora taloudellinen tuki tapahtumille loi arvonlisäystä alueelle 6,66 euroa jokaista tukieuroa kohden. Suurimmat vaikutukset tulevat kävijöiden ostamien palveluiden kautta. Festivaalit tuovat lisää asiakkaita alueen ravintola- ja majoituspalveluille.

Itse festivaalit sen sijaan tekevät suuren osan hankinnoista alueen ulkopuolelta. Alueella ei järjestetä ympärivuotisesti tarpeeksi tapahtumia, jotta festivaalien ympärille syntyisi pysyvää liiketoimintaa. Siksi esimerkiksi tapahtumatekniikan palveluja pitää ostaa muualta.

Tutkimuksen mukaan festivaalien järjestämisestä saadaan alueelle suuremmat talou­delliset hyödyt, kun houkutellaan enemmän tapahtumamatkailijoita, kehitetään tapahtumaverkostojen yhteistyötä, vahvistetaan festivaalien ympärillä olevaa alihankkijaverkostoa ja kehitetään tapahtumien vuosikelloa ympärivuotiseksi.

Tutkimuksen aineisto tehtiin kyselyllä 46 kulttuurifestivaalille, jotka järjestettiin Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2017. Mikko Rytkösen Tapahtumien Hubi -hankkeen tilauksesta tekemässä tutkimuksessa selvitettiin aluetaloudellisia vaikutuksia tapahtuman järjestämisen, kävijöiden kulutuskäyttäytymisen ja työntekijöiden palkkojen näkökulmasta, sekä sitä miten näitä vaikutuksia pystytään hyödyntämään paremmin. Tutkimuksessa käytettiin panos-tuotos-analyysia. Tutkimus on kattava ja tilastollisesti luotettava esitys kulttuurifestivaalien vaikutuksista.

Tutkimuksen tiivistelmä (20 sivua)

Takaisin