Uutiset

Pohjois-Pohjanmaan tapahtumien yhteistyö tuotti uutta tietoa ja tehoa toimintaan

Pohjois-Pohjanmaan kulttuuritapahtumat ovat tiivistäneet yhteistyötään vuodesta 2016 lähtien Tapahtumien Hubi -hankkeen vauhdittamana. Yhteistyö on mahdollistanut muun muassa tapahtumien yhteismarkkinointia, tapahtumien toiminnan mittareiden luomisen ja tapahtuma-alan ajankohtaisten koulutusten järjestämisen.

Hanke järjesti 15 koulutus- ja verkostoitumistilaisuutta, joiden teemat vaihtelivat ympäristötietoisuuden lisäämisestä sponsorihankintaan. Tiedon lisäämisen lisäksi tapahtumat olivat tärkeitä verkostoitumispaikkoja usein yksin omalla paikkakunnallaan työskenteleville tapahtumien tekijöille. Verkoston ansiosta tapahtumajärjestäjien välinen yhteistyö lähti kasvuun hankkeen aikana.

Alueen festivaaleista vain murto-osa oli aiemmin toteuttanut yleisölleen kävijäkyselyjä. Hankkeessa käynnistettiin tapahtumien säännöllinen seuranta kävijäkyselyjen avulla. Yhteensä yli 20 tapahtumaa ja festivaalia teetti kävijäkyselyn ja yli 10 tapahtumaa kaikkina kolmena hankevuonna. Säännöllisten kävijäkyselyjen avulla festivaalit oppivat tuntemaan yleisönsä paremmin ja tavoittamaan kohderyhmänsä. Kävijäkyselyjen tuloksia pystytään hyödyntämään niin markkinoinnissa kuin kumppanuuksien ja rahoituksen hankinnassakin.

Hankkeessa tehtiin 14 pilottikokeilua yhteensä 45 000 euron edestä. Ne antoivat tapahtumille mahdollisuuden kokeilla uudenlaisia ratkaisuja toimialan ongelmiin. Piloteilla edistettiin kulttuurisponsorointia, uusia tuotantomalleja ja tapahtumamarkkinointia. Pilotit edistivät myös yhteistyötä. Esimerkiksi Rantajazz ja Elojazz toteuttivat yhteisen kansainvälisen markkinointikokeilun ja Ilmakitaransoiton MM-kisat ja Polar Bear Pitching tekivät yhteisen laajalle levinneen PolAir-markkinointivideon. Pilottitulosten perusteella vähäinenkin kannustinrahoitus uusiin avauksiin tapahtumatoimialalla kannattaa ja edistää uusien kumppanuuksien syntymistä.

Pilottien lisäksi hanke teki koko verkoston yhteistä tapahtumamarkkinointia. Festivaaleilla on harvoin tarpeeksi resursseja markkinoida valtakunnallisesti, kansainvälisestä markkinoinnista puhumattakaan. Yhteismarkkinointikokeiluja tehtiin aina Oulun juhlaviikkojen mobiiliapplikaatiosta festivaalien pop up -näyteikkunana Oulun keskustassa toimineeseen Festaarioon.

Hankkeessa myös selvitettiin tapahtumien taloudellisia vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan kulttuurifestivaalit ovat merkittäviä Pohjois-Pohjanmaan taloudelle. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdyn tutkimuksen mukaan kulttuurifestivaalit tuottavat alueelle yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Jokainen julkisen sektorin festivaaleihin sijoittama euro tuottaa siis lähes seitsemän euron arvonlisäyksen aluetalouteen. Lisätietoa tutkimuksesta http://www.tapahtumienhubi.fi/etusivu/tapahtuma/tutkimukset/

 

Takaisin