Uutiset

Viimeinen ideahaku kulttuuritapahtumien kokeiluille käynnistyy  

Kulttuurifestivaalien kehittämishanke Tapahtumien Hubi etsii jälleen ideoita tapahtumatoimialan piloteiksi. Ideahaulla tavoitellaan kokeiluja, jotka edistävät kulttuurisponsorointia, uusia tuotanto- ja rahoitusmalleja tai tapahtumamarkkinointia. Pilottien avulla annetaan tapahtumaorganisaatioille mahdollisuus perinteisistä toimintamalleista poikkeaviin avauksiin toimialallaan.

Pilotit toteutetaan ostopalveluina, ja kulttuuritapahtumien järjestäjät voivat jättää tarjouksen pilotista 2.5.2018 mennessä. Tarjouksen jättäjä voi olla yhdistys tai yritys, jolla on vakiintunutta toimintaa tapahtuma-alalla Pohjois-Pohjanmaalla.

Tapahtumien Hubi -hankkeella on käytettävissään festivaalipilotteihin yhteensä 45 000 euroa vuosina 2017–18. Tähän mennessä pilottirahoitusta on jaettu jo 10 kokeilulle. Pilottien avulla mm. tuotetaan kahden kansainvälisesti tunnetuimman oululaistapahtuman eli Polar Bear Pitchingin ja Ilmakitaransoiton MM-kisojen yhteinen markkinointivideo, kehitetään Oulun Wanha Musiikki -tapahtuman tulevaa barokkioopperaa kulttuurimatkailutuotteeksi ja edistetään kahden jazz-tapahtuman Raahen Rantajatsien ja Oulun Elojazzin kansainvälistä markkinointiyhteistyötä. Viimeiseen hakuun jäi hieman yli 10 000 euroa pilottirahoitusta. 

Pilottikriteerit ovat:

1. Pilotin tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten tulee liittyä alueellisesti merkittävien ja vakiintuneiden kulttuuritapahtumien kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaalla

2. Pilotti liittyy joko taiteelliseen tai tuotannolliseen työskentelyyn, tai markkinointiin ja viestintään, jolla tehostetaan kulttuuritapahtumien näkyvyyttä

3. Pilotin toteuttajalla on vähintään yksi tai useampia yhteistyökumppaneita, jotka hyötyvät pilottitoimenpiteistä (yritys tai muu organisaatio)

4. Pilotin avulla testataan uudenlaista yhteistyön muotoa tai tekemisen tapaa

5. Pilotti toteutetaan kustannustehokkaasti realistisessa aikataulussa

6. Pilotti tehostaa organisaation toimintaa tai sisältää lupauksen piristyvästä liiketoiminnasta

Hakulomakkeeseen tästä linkistä

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Taina Ronkainen, 040 6211249, taina.ronkainen@ouka.fi
Projektikoordinaattori Henri Turunen, 040 6212015, henri.turunen@ouka.fi

Takaisin